J.Haefkens-Centraal-Amerika, uit een geschiedkundig, aardrijkskundig en statistiek oogpunt beschouwd - Geschiedenis; Aardrijkskunde en Statistiek; Bericht wegens de engelsche kolonie Belize - 1832

Beschreibung
J.Haefkens-Centraal-Amerika, uit een geschiedkundig, aardrijkskundig en statistiek oogpunt beschouwd - Geschiedenis; Aardrijkskunde en Statistiek; Bericht wegens de engelsche kolonie Belize - 1832
Geschichte, Kolonialgeschichte, Reisen, Topografie, Zentralamerika - Anzahl: 1

Complete edition of this rare work,
The large map of Central America
and the folding engraving of Guatemala
are approx. 50 × 40 cm; the 2nd folding engraving of Guatemala is approx. 30 × 34 cm;
furthermore 2 pages outside the text each with
4 illustrations

Centraal-Amerika, uit een geschiedkundig, aardrijkskundig en statistiek oogpunt beschouwd / door J. Haefkens
Year: 1832
Author: Jacob Haefkens (1788-1858)
Publisher: Dordrecht : Blussé en Van Braam
Printer:
Blussé en Van Braam Dordrecht
Annotation: with map and plate
With index.
Bibliographical reference: Saakes ; 9 (1832), p. 372; Tiele ; 440
Comprises: XV, 488 pp.
Size: 23 cm

Later deluxe binding, half leather, marbled boards, 5 raised bands on the spine, letter piece.
signs of use and age discolouration.
minor foxing.
fine and complete copy

Men ontvangt hier een zeer belangrijk werk, over een der nieuwe Amerikaansche Gemeenebesten, door dan te Guatemala gevestigd geweest zijnde Consul-generaal der Nederlanden, haefkens, die door Zijne Majesteit met eene belangrijke zending in deze nog weinig bekende streken vereerd is geweest, en door een driejarig verblijf aldaar, als ooggetuige der gedurende dien tijd voorgevallene gebeurtenissen, voorzeker meer dan iemand in staat was, om ons daarmede nader bekend te maken, en om tevens vele aardrijkskundige en statistieke opgaven over dat door de Natuur zoo mild bedeelde land aan te teekenen.

Wij meenen, dat de Heer haefkens, door de uitgave van dit werk, aan de wetenschappen eene wezenlijke dienst bewezen heeft. Hetzelve bevat twee afdeelingen, waarvan de eerste de geschiedenis, en de andere de aardrijkskundige en statistieke aanteekeningen bevat, welke laatstgenoemden inzonderheid voor de kennis van dit deel der Nieuwe Wereld eene bijzondere opmerking verdienen; terwijl er eindelijk, als aanhangsel, nog een berigt nopens de Engelsche kolonie Belize is bijgevoegd
(Vaderlandsche Letteroefeningen 1833)

Los-Details
Objekt
Buch
Anzahl der Bücher
1
Thema
Geschichte, Kolonialgeschichte, Reisen, Topografie, Zentralamerika
Autor/ Illustrator
J.Haefkens-Centraal-Amerika, uit een geschiedkundig, aardrijkskundig en statistiek oogpunt beschouwd
Buchtitel
Geschiedenis; Aardrijkskunde en Statistiek; Bericht wegens de engelsche kolonie Belize
Zustand
Gebraucht
Erscheinungsjahr (ältestes Objekt)
1832
Ausgabe
Erstauflage
Sprache
Niederländisch
Originalsprache
Ja
Verlag
Dordrecht : Blussé en Van Braam
Anzahl der Seiten
1111111111111111111111
Abmessungen
24×15 cm
Noch nicht angemeldet?
Erstellen Sie Ihr kostenloses Catawiki-Benutzerkonto und bieten Sie jede Woche auf 65.000 besondere Objekte.
oder Einloggen