Bijbel, gedruckt by de Weduwe wylen Paulus van Ravesteyn - 1660

Beschreibung
Bijbel, gedruckt by de Weduwe wylen Paulus van Ravesteyn - 1660
Bibeln - Anzahl: 1 - Per Hand eingefärbte Illustrationen - Buch

Beautiful 17th-century bible by Van Ravesteyn, including richly illustrated, coloured maps. All pages are complete.

Dat is de Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde iaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen. Aenteeckeningen vande gelyck-luydende texten ende nieuwe registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfauten en misstellingen die in den eersten druck gevonden worden.

● AMSTERDAM, gedruckt by de Weduwe wylen Paulus van Ravesteyn, 1660.
● Original leather binding with 8 original brass corners and 1 centre clasp.
● including for maps in colour - Paradijs en Jeruzalem van Danckers veertich jarige reyse - beloofde land canaan en Wandeling der apostelen van Nic Visscher.
● Leather binding, front and back cover cloth on wood.
● Acte van Authorisatie van hare achtbaerheden - Actum in Amstelredamme den vijfden December, anno 1656 - signed by J. Corver.
● First leaf shows signs of use (torn bottom right corner).
● Upper and lower board show wear, loosening cloth on wood. Leather spine in fair condition with signs of use.
● Beautiful contemporary binding with some signs of age.
● Map “Wandeling der apostelen” is bound upside down in the original version.
● Furthermore the usual signs of age and use.
● Pages in very fair, crisp condition. Not restored.

Contents:

Intropagina Biblia dat is de gantsche H. schrifture (1 leaf, printed on both pages)

Acte van Authorisatie (1 leaf, printed on both pages)

Introduction: De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden (1 leaf, printed on both pages)

Two-page map: “Nieuw Register des Ouden Testaments des Gelegenheyt van ‘t Paradijs ende ‘t landt Canaan, mitsganders de eerste bewoonde landen”

pp. 1-209
Two-page map: “Jeruzalem”
pp. 210-303

De Prophetien der Propheten
Introduction (unnumbered, 2 leaves printed on both sides)
pp. 1-150

Het Nieuwe Testament ofte alle boecken des nieuwen verbonts onses heeren Jesu Christi

Introduction (unnumbered, 2 leaves printed on both sides)
Two-page map: “De Middelandtsche ofte Groote Zee”
pp. 1-55
Two-page map: “Wandeling der Apostelen ende De Reysen Pauli.”
pp. 56-164

Nieuw register des Nieuwen Testaments (unnumbered, 10 leaves printed on both pages)

De Boecken genaemt Apocryphe
Table of contents
Introduction
pp. 1-62

Het Derde Boeck der Machabeen
pp. 63-67

Los-Details
Objekt
Buch
Anzahl der Bücher
1
Thema
Bibeln
Buchtitel
Bijbel, gedruckt by de Weduwe wylen Paulus van Ravesteyn
Zustand
Gebraucht
Erscheinungsjahr (ältestes Objekt)
1660
Ausgabe
Bebilderte Ausgabe
Sprache
Niederländisch
Originalsprache
Nein
Verlag
Van Ravesteyn
Bindung
Leder
Besonderheiten
Per Hand eingefärbte Illustrationen
Anzahl der Seiten
720
Abmessungen
42×26 cm
Noch nicht angemeldet?
Erstellen Sie Ihr kostenloses Catawiki-Benutzerkonto und bieten Sie jede Woche auf 50.000 besondere Objekte.
oder Einloggen